Checklist benodigde documenten om te huren

Benodigde documenten aanhuur huurwoning

U heeft of wilt een bod doen op een woning via The Real Estate Company. Om dit voor te bereiden naar de eigenaar zal u hiervoor uw inkomensgegevens moeten doorgeven. Deze worden altijd vertrouwelijk behandeld. Hierbij heeft u een handige check list welke documenten u nodig heeft om aan te huren via The Real Estate Company.

Particulier

Geldige legitimatie: |     paspoort. Indien Nederlandse Nationaliteit volstaat ook ID kaart en Rijbewijs
Arbeidsovereenkomst |  of evt. werkgeversverklaring. Indien contract binnen einddatum afloopt intentieverklaring.
Loonstroken |               Loonstroken van de afgelopen 3 maanden.
Print screen bank |     Print screen van de bank waarbij duidelijk uw NAW gegevens, rekening nummer en de gestorte bedragen die overeenkomen van uw loonstroken staan
Kopie bankpas |          Kopie van de voor- en achterkant van uw bankpas
Vorig huurcontract | Uw voormalig huur contract

Zelfstandig Ondernemer
Jaarrekening |                Van de afgelopen 2 jaar
Inkomstenbelasting |  Aangifte Inkomstenbelasting van de afgelopen 2 jaar
Uittreksel KVK |            Digitaal gewaarmerkt uittreksel.


Gegevens zoals legitimatiearbeidsovereenkomstloonstroken en de print screen bank moeten altijd van te voren worden aangeleverd. Dit doen wij om fraude tegen te gaan en (financiële) zekerheid aan de eigenaar te geven. Op verzoek kan worden gevraagd naar een credit check, BKR – registratie en GBA van de gemeente.

Bedrijven
Uittreksel KVK | Digitaal gewaarmerkt uittreksel.
Concept | Uw bedrijfsconcept- en branche uitgetypt.
Accountantsverklaring | Een verklaring van uw accountant waarin aangeven wordt dat de huur draagbaar is voor de hoofdonderneming.
Print screen bank | Een print screen van de bank (indien mogelijk) om de liquide middelen aan te tonen.
Jaarrekening |     Van de afgelopen 2 jaar
Inkomstenbelasting | Aangifte Inkomstenbelasting van de afgelopen 2 jaar

Belangrijk:

Met uw gegevens wordt ten alle tijden vertrouwelijk omgegaan, indien u niet in aanmerking komt voor het pand zullen uw gegevens volledig verwijderd worden. U kunt deze gegevens het best digitaal aanleveren.

Bij het inleveren van valse of fraudelente gegevens wordt dit, volgende de gedragscode, doorgegeven aan de autoriteiten. politie.nl/themas/identiteitsfraude.html